Haber

Boğaziçi Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli işçi alacak!

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi ve 2012 yılı ile birlikte yürürlüğe giren Sözleşmeli İşçilerin Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı; Boğaziçi Üniversitesi birimlerinde 2022 KPSS(B) kümesinde istihdam edilmek üzere toplam 74 sözleşmeli işçi aşağıdaki tabloda belirtilen şartlarda istihdam edilecektir.

BAŞVURU KRİTERLERİ

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel hükümler ile aşağıda belirtilen özel şartlara sahip olmak,

  • Başvuru tarihi itibariyle en az 18 yaşında olmak,

  • Vardiyalı ve gerektiğinde esnek çalışabilecek durumda olmamak,

  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,

  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak,

  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu,

  • Görevini yapmasına engel olacak bedensel veya ruhsal bir hastalığı bulunmamak,

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre “Bu şekilde çalıştırılanların hizmet akdine aykırı davranmaları veya süresi içinde tek taraflı fesihleri ​​nedeniyle iş sözleşmelerinin kurumları tarafından feshedilmesi halinde” anılan kanunla belirlenen istisnalar dışında, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe, personel kadrolarında çalıştırılamazlar”.

Lise mezunu:13 Teknisyen, 26 Destek Çalışanı,

Ön lisans:1 Ofis Çalışanı, 1 Destek Çalışanı / Sürücü

Lisans derecesi:5 Mühendis, 2 Programcı, 20 Ofis Çalışanı, 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan form doldurulacaktır)

2. Nüfus cüzdanı / TC kimlik kartı fotokopisi

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

4. İsimli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

5. Belge, Belge (Başvurulan pozisyonda yazılması halinde istenecektir. İstenen belgelerde adayların, şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara sahip olmaları, geçerlilik sürelerinin geçmemiş olması durumunda yanıltıcı bir durum olmaması gerekir. bilgilerinin bulunmaması veya Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir.Bu nedenle tarih bilgisi olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

6. SGK Hizmet Beyanı (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

8. İş tecrübesi gerektiren pozisyonlarda iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren belge

9. Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek – psikiyatristin de kurulda yer alması ve raporda onaylanması şartıyla tam teşekküllü bir hastaneden alınmış heyet raporu)

inonuajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu